Kiedy, w tzw. penym skadzie, basista mia mae combo z efektami, z ktrego wszystko szo po linii na przody.
Sprawdzao si.