Wartości dużej części instrumentów klawiszowych już dawno temu przekroczyły ceny średniej klasy samochodów.
Częste podróże, konieczność pozostawienia sprzętu w różnych miejscach czy też zwyczajnie wypadki losowe zagrażają bezpieczeństwu Twojego instrumentu.
Do tej pory w przypadku kradzieży aranżera, keyboardu, syntezatora czy pianina nie można było liczyć na żadną rekompensatę.Mamy przyjemność zaproponować Wam nowoczesne ubezpieczenie "All risk" instrumentu* zakupionego w sklepie KLAWISZOWE.PL, od ryzyka fizycznej utraty i zniszczenia przez 12 miesięcy od momentu zakupu.

Kupujący nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów !!!

Ubezpieczenie obejmuje m.in:

- szkodzenia lub zniszczenia na skutek wszystkich zdarzeń losowych, m.in. wgniecenie, uszkodzenie wskutek upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia, zalanie płynem, zniszczenie wskutek działania wysokiej temperatury i inne
- kradzieży z włamaniem
- dewastacji


Ubezpieczenie jest ważne na terenie całej Polski i obejmuje również przewozy instrumentu w futerale do miejsca i z miejsca, w którym instrument będzie przechowywany, pod warunkiem osobistego nadzoru osoby ubezpieczonej, lub osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego.

Szczegóły na https://klawiszowe.pl/ubezpieczenie-pm-27.html