kompozycja kolegi z ktorym gram
https://vocaroo.com/i/s0yIlWrwSsLQ