Prosz o sugestie mogce mi pomc w dalszej ciece wszystko zrobione samodzielnie.