Rejestracja

Zarejestruj się na MuzyczneForum.pl

Wymagane informacje

Wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana przez Ciebie na tym forum.

Wpisz hasło dla Twojego konta. Pamiętaj, że rozróżniane są duże i małe litery.

Tutaj wprowadź Twój adres e-mail.

Przepisz 6 znaków, które widzisz na obrazku.

Dodatkowo wymagane dane

Wybierz płeć

Twoja data urodzenia oraz wiek są wyświetlane w kilku miejscach forum. Dzięki poniższemu menu możesz ustawić, aby te dane nie były widoczne (pomijając Administratora) lub były widoczne tylko po części.

Dodatkowe informacje

Jeśli trafiłeś tutaj poprzez innego użytkownika naszego forum, wpisz obok jego nazwę.

Aktualny czas forum może być automatycznie przeliczany na strefę czasową Twojego obecnego miejsca pobytu. Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy poniżej.

Dodatkowo wybrać automatyczne uwzględnianie czasu letniego i zimowego

Od czasu do czasu administratorzy forum mogą chcieć przesłać Ci wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail.

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego typu informacji odznacz tę opcję.

Od jakiej litery rozpoczyna się nazwa naszej domeny (strony na której się znajdujesz)? - pomiń www

Regulamin Forum

Aby przejść dalej musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie następujących warunków:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Forum na portalu internetowym www.muzyczneforum.pl, prowadzonym przez Stowarzyszenie Muzyczne Forum z siedzibą w Kargowej (66-120 Kargowa), ul. Sulechowska 32, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386629, o numerze NIP 9731003644, REGON 080715857.
2. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na temat(y) poruszane na Forum lub też te, które według opinii użytkownika będą zasługiwały na uwagę.
3. Na Forum zakazuje się udostępniania plików i treści chronionych prawami autorskimi. Administrator Forum nie udostępnia na swoich serwerach miejsca do przechowywania obcych plików lub treści. Na Forum zabrania się publikowania, udostępniania oraz wymiany plików MIDI, styli oraz mp3.
4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Administrator – osoba prowadząca i zarządzająca portalem internetowym www.muzyczneforum.pl i funkcjonującym na nim Forum,
2) Moderator – osoba strzegąca porządku na portalu internetowym i Forum. Redaktor Naczelny jest jednocześnie moderatorem Forum www.muzyczneforum.pl oraz posiada uprawnienia modyfikacji jego zawartości, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
3) Użytkownik – osoba, która ma prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków czy komentarzy.
4) Post/komentarz – wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
5) Logowanie – proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego adresu e-mail po wpisaniu kodu i akceptacji regulaminu.


II. REJESTRACJA I ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW FORUM

1. Rejestracja na Forum jest bezpłatna.
2. Do korzystania z usług Forum niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączona obsługą plików "cookies").
3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Forum oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w pkt. 2 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej skrzynki e-mail. W celu dokonania rejestracji Administrator Forum przesyła informację na podany przez Użytkownika adres e- mail.
4. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta na Forum. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
5. Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika na Forum, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Forum poprzez podanie nazwy i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję „wyloguj” dostępną na Forum.

III. UŻYTKOWNICY.

1. Użytkownikiem jest każda osoba akceptująca regulamin Forum <www.muzyczneforum.pl
Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail, płci oraz kodu podanego na wyświetlanym obrazku.
2. Każdy użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą użytkownika nie jest tożsama z jego imieniem czy nazwiskiem.
3. Użytkownicy Forum, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, bądź dane te są nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail) oraz użytkownicy nie posiadający na koncie żadnego postu, mogą zostać zablokowani lub usunięci z Forum bez ostrzeżenia.
Zabrania się używania kilku kont przez jednego użytkownika. Konta takie będą usuwane bez ostrzeżenia.
4. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na okresowe otrzymywanie pod podanym adresem e-mail poczty elektronicznej.
5. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Stowarzyszenie Muzyczne Forum będące właścicielem portalu internetowego
www.muzyczneforum.pl do:
1) zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
2) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
3) publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
4) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań
5) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie
6) rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej
7) umieszczania utworu w bazach danych
4. Rejestr użytkowników prowadzi Administrator.

IV. POSTY

1. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum.
2. Komentarz wysłany wielokrotnie zamieszczany jest tylko raz.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez użytkowników.
4. Zamieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz komentarzy zawierających wulgaryzmy, propagujące alkohol, środki odurzające, narkotyki, obrażające osoby publiczne, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, przyczyniające się do łamania praw autorskich JEST ZABRONIONE. Za opublikowanie postu zawierającego takie treści odpowiada wyłącznie użytkownik. Moderator ma prawo usunąć post niezgodny z niniejszym regulaminem, a w przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator ma prawo powiadomić odpowiednie organy ścigania.
5. Administrator ponadto nie zamieszcza komentarzy/postów, które są: bezpośrednim atakiem na interlokutorów, zawierają linki do prywatnych stron WWW, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierają awatar naruszający prawo lub dobre obyczaje, są reklamami, są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
6. Forum to nie śmietnik – jeśli post nie wnosi niczego nowego ( „No właśnie!”, „Zgadzam się z powyższym”) użytkownik nie powinien go zamieszczać.
7. Użytkownicy powinni zamieszczać posty związane z tematem Forum. Nie jest dopuszczalne używanie WIELKICH LITER w tytułach i treści.
8. Forum nie jest miejscem na reklamę sklepów, firm czy innych serwisów (na przykład forów o podobnej tematyce, chyba że dopuszcza to komentarz danego działu). Wszelkie treści o charakterze spamu/reklamy są zabronione i będą natychmiast usuwane oraz zgłaszane do operatora. Chyba że ustalono inaczej i fora współpracują a reklamodawcy ustalili to z administratorem, dopuszczalne są tylko i wyłącznie bezpośrednie linki do zamieszczonego tematu będące bezpośrednim wyjaśnieniem sprawy.
9. Wklejenie tekstu nie spoza Forum (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora, wyłącznie za jego zgodą oraz bez ingerencji w treść.
10. Moderatorzy mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z Forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia.
11. Tematy wyróżnione kolorem ZIELONYM lub CZERWONYM zawierają treści szczególnie ważne. Zabronione jest w nich pisanie odpowiedzi niezwiązanych z tematem którego dotyczą. Posty nie wnoszące nic do tematu lub z nim niezgodne będą niezwłocznie usuwane bez ostrzeżenia.
12. Oznaczenia tematów w kolorach CZEROWONYM i ZIELONYM mogą być używane wyłącznie przez administratora i moderatorów Forum. Użycie znaczników przez Użytkownika może skutkować edycją lub usunięciem tematu.


V. KARY I OGRANICZENIA

1. Posty i wątki niezgodne z regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez moderatorów.
2. Użytkownicy nagminnie łamiący regulamin i ignorujący upomnienia moderatorów powinni liczyć się z zablokowaniem dostępu do Forum. Także jednorazowe przewinienia uznane przez któregoś z administratorów/moderatorów za ciężkie mogą zaowocować tym samym bez uprzedniego upomnienia.

3. Zablokowanie dostępu do Forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:

a. czasowy określony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas określony przez moderatora w momencie zablokowania. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane.
b. czasowy nieokreślony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nieokreślony.
c. permanentny - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy Forum.

VI. USUWANIE KONTA

1. Usunięcie konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie po dopełnieniu poniższej procedury:
a. Wysłanie wiadomości e-mail na adres Forum: admin@muzyczneforum.pl zawierającej informacje:
- w tytule: „USUNIĘCIE KONTA” i nazwa Użytkownika (nick), np. USUNIĘCIE KONTA MICHAŁ
- w treści : nick, adres e-mail podany przy rejestracji
b. E-mail musi być wysłany z adresu na jaki jest zarejestrowany użytkownik.
2. Usunięcie konta użytkownika nie jest tożsame z usunięciem napisanych przez niego postów.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administrator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Forum konieczne jest podanie do wiadomości Administratora w toku procedury rejestracji Danych Osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Muzyczne Forum z siedzibą w Kargowej (66-120 Kargowa), ul. Sulechowska 32, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386629, o numerze NIP 9731003644, REGON 080715857.
3. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) i przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prawa Administratora obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Forum oraz w innych celach wskazanych w stosownej zgodzie wyrażonej przez Użytkownika.
4. Dane Osobowe będą udostępnianie podmiotom trzecim tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

VIII. PLIKI COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Forum stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Forum. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Forum. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. W ramach działania Forum możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na Forum z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z Forum przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin tyczy się Forum dostępnego pod adresem: www.muzyczneforum.pl
2. Brak akceptacji nowych postanowień regulaminu wiąże się z niemożliwością korzystania z Forum.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Forum.